กระทำอนาจาร หมายความว่าอย่างไร และการกระทำถึงขั้นไหนจึงจะเป็นอนาจาร ???

กระทำอนาจาร หมายถึง การกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศหรือเป็นการทำให้อับอายในทางเพศ เช่น กอด จูบ ลูบ คลำ แตะเนื้อตัวร่างกายซึ่งต้องเกี่ยวกับเรื่องประเวณีหรือเพื่อความใคร่ รวมถึงทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย โดยไม่จำกัดว่าผู้ถูกกระทำอนาจารเป็นชายหรือหญิง เช่นโอบไหล่ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ถือว่าเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร โทษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอายุของผู้ที่ถูกกระทำอนาจารด้วย กล่าวคือ

กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า 15 ปี มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน 13 มีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…
จะเห็นว่ากฎหมายจะมุ่งคุ้มครองบุคคลซึ่งอายุน้อยเป็นสำคัญ โทษจึงสูงขึ้น

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…


คำพิพากษาฎีกาที่ 4024/2534 การกระทำอนาจารคือการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ เพียงแต่กอดจูบลูบคลำ แตะต้องเนื้อตัวร่างกายในทางไม่สมควรก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วส่วนการกระทำชำเราจะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อใช้อวัยวะเพศของชายบังคับใส่ล่วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของหญิง การกระทำชำเราจึงรวมถึงการกระทำอนาจารอยู่ในตัว โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 13 ปีโดยผู้เสียหายไม่ยินยอม ขอให้ลงโทษฐานกระทำชำเรา ย่อมหมายความว่าโจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารอยู่ด้วยในตัวแม้ไม่ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 279 ฐานกระทำอนาจารถ้าพิจารณาได้ความว่าจำเลยได้กอดจูบลูบคลำผู้เสียหาย ก็ย่อมลงโทษฐานกระทำอนาจารซึ่งมีโทษเบากว่าได้ ไม่เกินคำขอ


คำพิพากษาฎีกาที่ 5694/2541 การที่จำเลยเข้าโอบไหล่ผู้เสียหาย ทั้งที่ไม่เคยรู้จัก กันมาก่อน ถือเป็นการลวนลามผู้เสียหายในทางเพศแล้ว เป็น ความผิดฐานกระทำอนาจาร

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp