จำเลยและโจทก์ต่างฟ้องกันเองในเรื่องเดียวกัน

คำพิพากษาฎีกาที่ 311/2563

จำเลยฟ้องโจทก์ โจทก์ฟ้องจำเลย ในเรื่องเดียวกัน
คดีแรกศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้ว คดีหลังจึงเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ

คดีแรก มีการอุทธรณ์ ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่

คดีหลัง หลังจากศาลยกฟ้องเพราะดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำแล้ว ก็มีการอุทธรณ์ ฎีกา เช่นกัน ศาลฎีกาคดีหลังวินิจฉัยว่า เมื่อคดีแรกศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลล่าง เท่ากับว่าคำพิพากษาของทั้งสองศาลสิ้นผลไป เท่ากับว่าศาลชั้นต้นคดีแรกยังไม่มีคำวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาท คดีหลังจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ให้ยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาต่อไป

สรุปหลัก
คดีแรกศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีเดียวกัน คดีหลังเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ ไม่มีอำนาจฟ้อง
แต่คดีหลังก็อาจกลับมาเป็นฟ้องที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้ หากคดีแรกถูกพิพากษายกย้อนสำนวนให้กลับมาพิจารณาคดีใหม่ที่ศาลชั้นต้น

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp