จุดไฟเผาบ้าน หรือ เผารถเพื่อที่จะเอาเงินประกันภัยมีความผิดหรือไม่ ???


มีคนสอบถามเข้ามาว่าหากเราได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัย หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าซื้อประกันนั้น หากผู้ที่ซื้อประกันภัยทำให้ทรัพย์ที่เอาประกันภัยเสียหายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ เช่นซื้อประกันไฟไหม้บ้านไว้ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ต่อมาได้จุดไฟเผาบ้านหรือเผารถยนต์เพื่อที่จะได้เงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น เป็นความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกสูงสุดถึงห้าปี และปรับสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหากมีการกระทำดังกล่าวแล้ว บริษัทผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน และผู้ที่กระทำการดังกล่าวก็เสี่ยงต่อการติดคุกด้วยครับ


ยกตัวอย่างเช่น นายเยี่ยมได้ทำประกันอัคคีภัยบ้านของตนไว้กับบริษัทอุ่นใจประกันภัย ต่อมานายเยี่ยมจุดไฟเผาบ้านเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการประกันวินาศภัย การกระทำของนายเยี่ยมเป็นความผิดอาญามีโทษถึงจำคุก และทางบริษัทอุ่นใจประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายเยี่ยมแต่อย่างใด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 347 ผู้ใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ จากการประกันวินาศภัย แกล้งทำให้เกิดเสียหายแก่ทรัพย์สิน อันเป็นวัตถุที่เอาประกันภัย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

1.ฎีกาที่ 1376/2508 บริษัทรับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันถูกไฟไหม้อันเนื่องมาจากความทุจริตของผู้เอาประกันภัย

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp