ถอนเงินจากตู้ ATM แล้วได้เงินเกินมาไม่คืนมีความผิดมั๊ย

การที่กดเงินแล้วได้เงินเกินมาจากตู้ ATM แล้วนำเงินนั้นไปเป็นของตนเอง ถือเป็นการเบียดบังเอาเงินของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งเข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

ดังนั้นหากได้เงินเกินมาควรนำไปคืนธนาคารนะคะ ด้วยความปราถนาดีจากกองปราบปราม

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp