(นวดคลึงอวัยวะเพศชาย) แต่บอกว่าเป็นการ นวด (กษัย) ได้หรือไม่ ?

กรณีที่เป็นข่าวรับนวดกษัยเพื่อให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แต่กลับใช้ช่องทางตรงนี้ในการให้บริการในลักษณะที่ไม่สมควรในทางเพศ โดยแทนที่จะนวดกษัย กลับกลายเป็นนวดกระปู๋(นวดคลึงอวัยวะเพศชาย)แทน ในลักษณะโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้มีลูกค้ามาใช้บริการและเรียกเก็บค่าบริการที่แพงขึ้น มีความผิดหรือไม่อย่างไร


ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมาในข่าวที่มีหญิงสาวคนหนึ่งอ้างว่านวดกษัยเพื่อบำบัดให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นและเป็นการรักษาโรคภัยอย่างหนึ่งนั้น แต่ตามภาพที่ปรากฏเป็นกระแสข่าวเป็นการนวดกระปู๋ (นวดคลึงตรงบริเวณอวัยวะเพศชาย) และมีการแชร์ภาพคลิปออกไปเพื่อโฆษณาในการหาลูกค้าให้มาใช้บริการ โดยมีหลายราคาตามเกณฑ์ที่หญิงดังกล่าวกำหนดนั้น การนวดกษัยหรือนวดผ่อนคลาย ซึ่งแล้วแต่จะเรียกชื่อกันนั้น หากเป็นการสมัครใจของผู้รับบริการแล้วผู้ให้บริการก็ไม่มีความผิดฐานกระทำอนาจาร แต่หากลูกค้า(ผู้ที่ไปใช้บริการนวดกษัยหรือนวดผ่อนคลาย)ไม่ต้องการหรือไม่ยินยอมให้หมอนวดจับอวัยวะเพศ หากหมอนวดจับอวัยวะเพศและนวดคลึงก็จะเป็นความผิดทางอาญาฐานกระทำอนาจารได้ และหากมีการโพสต์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และมีภาพลักษณะเป็นการกระทำลามกอนาจารก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกด้วย คำว่ากระทำอนาจาร คือการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศนั่นเอง ซึ่งจากกรณีที่มีคลิปวีดีโอเป็นข่าวออกมาว่ามีหญิงสาวหมอนวดได้โพสต์ภาพคลิปวีดีโอที่กำลังนวดอวัยวะเพศชายโดยอ้างว่าเป็นการนวดกษัยเพื่อสุขภาพของท่านชายลงในระบบคอมพิวเตอร์การกระทำดังกล่าวอาจส่อแสดงไปในทางนำสื่อภาพอันลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ แต่ไม่เป็นความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะเป็นการยินยอมของฝ่ายชายซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคำพิพากษาศาลฎีกาที่เทียบเคียง


ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ …
(๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได

คำพิพากษาฎีกาที่ 4836/2547 คำว่า “อนาจาร” มีความหมายว่าเป็นการกระทำต่อเนื้อตัวบุคคลที่ไม่สมควรทางเพศซึ่งมิได้หมายความเฉพาะการประเวณีหรือความใคร่เท่านั้น แต่รวมถึงการกระทำให้อับอายขายหน้าในทางเพศด้วย การที่จำเลยกอดเอวโจทก์ร่วม จับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมเช่นนั้นจึงเป็นการกระทำอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 278 แม้บางตอนจำเลยจะได้กระทำขณะอยู่ในรถยนต์กระบะแต่การที่จำเลยจับมือและดึงแขนโจทก์ร่วมให้เข้าไปในห้องพักของโรงแรมขณะอยู่ต่อหน้าพนักงานโรงแรมเช่นนั้นเป็นการกระทำโดยเปิดเผยในที่ซึ่งอาจมีคนเห็นได้ แม้ไม่มีผู้ใดเห็นในขณะกระทำนั้นก็เป็นธารกำนัลแล้ว เพราะการกระทำต่อหน้าธารกำนัลมิได้หมายความเฉพาะแต่กระทำโดยประการที่ให้บุคคลอื่นได้เห็นโดยแท้จริงเท่านั้น เพียงแต่กระทำในลักษณะที่เปิดเผยให้บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ก็เป็นต่อหน้าธารกำนัลแล้ว ดังนั้น เมื่อจำเลยกระทำอนาจารแก่โจทก์ร่วมโดยใช้กำลังประทุษร้ายต่อหน้าธารกำนัล จึงเป็นความผิดที่มิใช่ความผิดอันยอมความได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp