ข้อมูลส่วนตัว

10

นายขวัญชัย หนูรุ่ง

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์​        

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีแรงงาน
  • คดีที่มีโทษทางอาญาทั่วไป