ข้อมูลส่วนตัว

23

นายถาวร กาญจนา

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์ กฎหมายเอกชน
  • นิติศาสตร์      

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป