ข้อมูลส่วนตัว

21

นายธนพัฒน์ บุญแสง

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • ป.โท นิติศาสตร์​      

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีแรงงาน
  • คดีที่มีโทษทางอาญาทั่วไป