ข้อมูลส่วนตัว

22

นายธนเดช บุญสันเทียะ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • กฏหมาย       

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแรงงาน
  • กฎหมายภาษีทุกชนิด
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา