ข้อมูลส่วนตัว

7

นายปรีดี​ เกตุพันธุ์

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์​ /บัญชี
  • บริหารธุรกิจ​ มหาบัณฑิต(การภาษีอากร)        

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป