ข้อมูลส่วนตัว

20

นายสุรชัย วงษ์ภูมิ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์   

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป