ข้อมูลส่วนตัว

14

พล.ต.ต.ดร.ไพทูรย์ ตีระสกุล

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต       

ความถนัดในทางคดี