ข้อมูลส่วนตัว

16

พ.ต.อ.พุฒิพงศ์​ ภู่เพียนเลิศ

ความถนัดของคดี หรือ คำแนะนำประจำตัว

ประวัติโดยย่อ

การศึกษา

  • นิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, พบ.ม.       

ความถนัดในทางคดี

  • คดีแพ่งทั่วไป
  • คดีแรงงาน