ลูกด่าพ่อว่า “ไอ้แก่ ” ถือเป็นเหตุประพฤติเนรคุณ

พ่อยกที่ดินให้ลูกโดยเสน่หา ต่อมาลูกยักยอกเงินพ่อไป 7 ล้านบาท พ่อไปทวงคืน ลูกพูดว่า “ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน”ศาลฎีกา.. เห็นว่า การที่บุตรเรียกบิดาว่า “ไอ้แก่” ก็เป็นคำด่าแล้ว ทั้งยังพูดอีกว่า “ไอ้แก่ แก่แล้วเลอะเลือน” จึงเป็นการด่าบิดา โดยไม่ให้ความเคารพนับถือและยำเกรง หยาบคาย แสดงถึงการเหยียดหยามดูแคลนต่อบิดาของตนเอง เป็นถ้อยคำหมิ่นประมาทบิดาอย่างร้ายแรง พิพากษาให้ลูก.. จดทะเบียนโอนที่ดินสองแปลงคืนแก่พ่อ

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp