วันผิดนัดชำระ และ วันเริ่มนับอายุความคือวันไหน

วันผิดนัดชำระหนี้ หรือวันเริ่มนับอายุความตามกฎหมาย คือ วันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่ผิดนัดชำระหนี้ เช่น วันที่ครบกำหนดให้ชำระหนี้คือวันที่ 20 มกราคม 2563 แต่ลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ ถือว่าวันที่ผิดนัดคือวันที่ 21 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดี่ยวกันกับวันที่เริ่มนับอายุความตามกฎหมาย

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp