สัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลานัดชำระ จะนับวันผิดนัดชำระวันไหน

ยืมเงินกันระหว่างเพื่อน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาเจ้าหนี้บอกว่ามีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนหลายปีต่อมาลูกหนี้ก็ไม่นำเงินมาชำระซักที เจ้าหนี้ต้องส่งจดหมายไปแจ้งให้กับเพื่อนว่าให้ชำระหนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาหากเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่ชำระถือว่าวันที่พ้นกำหนดชำระเป็นวันผิดนัดชำระ

การเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเจ้าหนี้สามารถ เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลัน ตามมาตรา 203แห่งประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp