แอบบันทึกภาพ/เสียงของผู้อื่นเก็บไว้ผิดหรือไม่ ?

การแอบบันทึก ภาพ​ หรือเสียงจากการ​ video​ call  โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้อนุญาตนั้น​ หากกระทำโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์​ (computer​ system)​ย่อมเข้าข่ายเป็นความผิด​ ตาม​ มาตรา​ ๘ ของ   ​ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์​ พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม​ ฉ.๒  พ.ศ.๒๕๖๐)​มีระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท​ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างเช่น

ผู้หญิง​ video​ call กับผู้ชาย​ โดยระหว่างนั้น​​ ผู้หญิงได้แก้ผ้าให้ผู้ชายดู  หากผู้หญิงทำเพื่อให้ผู้ชายที่​ video​ call​ ดูคนเดียว​   และไม่อนุญาตให้นำไปให้คนอื่นดูและไม่อนุญาตให้บันทึกเก็บไว้​ กรณีนี้​ หากชายแอบบันทึกไว้ ก็อาจจะถือได้ว่า​  เป็นการ​ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่ง และข้อมูลนั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็นความผิดตามมาตรา​ ๘ 

เจตนารมณ์ของ​ มาตรา​ ๘  นี้​ คือ การคุ้มครองข้อมูลประเภทส่วนบุคคล (private right)​ เช่นเดียวกับสิทธิส่วนบุคคลในการสื่อสาร​ ตาม​ พรบ.โทรเลขฯ​ และ​ พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ
ฉะนั้น ผู้ที่ชอบแอบบันทึกภาพและเสียงของผู้อื่น หากกระทำโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์  และไม่มีสิทธิจะทำได้​ก็พึ่งระวังไว้ว่า​ อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้​ แม้จะไม่ได้นำไปเผยแพร่ก็ตาม​​

อนึ่ง​  สำหรับผู้หญิง​ ผมขอเตือนว่า​แม้กฎหมายจะมีทางให้เอาผิดได้​  แต่ก็ไม่ควรเปิดเผยของสงวนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถบันทึกได้และส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว​  หากภาพเหล่านี้หลุดรอดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไป​  จะทำสิ่งเหล่านี้ก็ควรตรองดูให้ดีๆ​ พลาดพลั้งขึ้นมาก็ยากจะแก้ไขได้

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp