ติดต่อเรา

ถ้าคุณสนใจ มีรายได้นอกเหนือจากงานประจำ มาเป็นทนายที่ปรึกษากับเรา

logo_260

    รูปตัวอย่าง

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครเป็นทนายที่ปรึกษาให้กับเรา

– ใบประกาศวุฒิบัตรการศึกษา

– สำเนาตั๋วทนาย 

– สำเนาบัตรประชาชน

– รูปถ่าย ชุดครุยทนาย 

*กรณีมีรูปถ่าย 1 นิ้ว ให้ถ่ายโดยซูมไม่ให้เห็นกรอบรูปถ่าย

**ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบจะไม่สามารถสมัครได้

อีเมล

support@lawrai.com

แฟนเพจ

https://www.facebook.com/LawRai2020

ไลน์ ออฟฟิเชียล

@lawrai